N
E
W  

 

R
E
L
E
A
S
E

 


 

 

Proceed to Order Online! 

اسمه لوحده كافي
قدّوس - صوت الملائكة
غالي عليك
ليس لنا يا ربنا
ربي اني اكرّس ذاتي
وحدك انت اللي بتستاهل
من قلب اللهيب
قدوس انت يا الله
ياللي مش لاقي لحياتك
تايب انا وندمان
 

The Intisar  team is pleased to announce the release of the new Album "Koudous

We praise God for all that He has made possible in the making of this album, and we trust
Him for the results.  
We are equally grateful for you, our friends and fans; for your continued support over the years that has helped keep this ministry alive.

It is our prayer that this album touches your lives and brings glory to His Precious Name.

 

Order Online

You can order all albums at the link below, purchase can be domestic and international.
Within Lebanon, orders will be delivered within 48 hours and payment can be upon delivery.
Outside Lebanon, payment is
with credit cards

Proceed to Order Online!